เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  20 Users Extensions 10 Concurrent Calls Up to 4 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 1 GSM/3G/4G Channel (Option) 20 VoIP Trunks
  14,800บาท  14,800บาท

  14 มีนาคม 2565

  1301

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  50 Users Extensions 25 Concurrent Calls Up to 8 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 4 GSM/3G/4G Channel (Option) 50 VoIP Trunks
  27,340บาท  27,340บาท

  14 มีนาคม 2565

  2096

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  100 Users Extensions (expandable to 200) 30 Concurrent Calls (expandable to 60) 50 VoIP Trunks Up to 16 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 6 GSM/CDM
  33,740บาท  33,740บาท

  14 มีนาคม 2565

  1727

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  300 Users Extensions (expandable to 500) 60 Concurrent Calls (expandable to 120) Up to 24 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 6 GSM/CDMA/3G/4G Channel
  62,500บาท  62,500บาท

  14 มีนาคม 2565

  1499

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  8 VoIP Users 8 Concurrent Calls Up to 12 FXS Ports Up to 4 FXO/BRI Ports Up to 2 GSM/3G/4G Channels
  14,900บาท  14,900บาท

  14 มีนาคม 2565

  1232

 
ช่องทางการสั่งซื้อขอใบเสนอราคาสินค้า